недеља, 29 новембар 2020

Промена назива (адресе)

Промена назива корисника се врши преко шалтера пријаве-одјаве у надлежном Погону услуга, према територијалној припадности и предвиђена је у случајевима када није потребно разграничење потрошње између пријављеног и стварног корисника електричне енергије.

 

За промену назива корисника потребно је:

    • лично присуство корисника; 
    • лична карта на увид и фотокопија као прилог; 
    • рачун за електричну енергију; 
    • власнички лист (оригинал и копија) или други документ којим се утврђује основ коришћења стана (објекта).

 

Промена назива у овом случају је бесплатна.