недеља, 29 новембар 2020

Поновно прикључење корисника

За поновно прикључење, након обуставе испоруке електричне енергије због дуга, потребно је да корисник на шалтеру пријаве-одјаве у надлежном Погону услуга, према територијалној припадности:

- измири дуг за утрошену електричну енергију;

- плати Трошкове поновног прикључења.

Објекти који су службено били искључени због хитне интервенције, не могу се поново пустити под напон без претходног атеста од стране овлашћеног лица да су електричне инсталације у објекту исправне и да се могу ставити под напон.