недеља, 29 новембар 2020

Јавни позиви

27.11.2018.

 

Предмет продаје су тренутне и новонастале количине неопасног отпада који се генерише и привремено складишти на локацијама Продавца, Оператора дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција” д.о.о. Београд: Дистрибутивно подручје БеоградДистрибутивно подручје КрагујевацДистрибутивно подручје Краљево и Дистрибутивно подручје Ниш.

 

 

  Јавни позив за подношење понуда за отуђење отпада - Београд  pdf
    Одлука о додели продаје неопасног отпада  pdf
   
  Јавни позив за подношење понуда за отуђење отпада - Крагујевац  pdf
     Одлука о додели продаје неопасног отпада  pdf
   
  Јавни позив за подношење понуда за отуђење отпада - Краљево  pdf
     Одлука о додели продаје неопасног отпада  pdf
   
  Јавни позив за подношење понуда за отуђење отпада - Ниш  pdf
     Одлука о додели продаје неопасног отпада  pdf