среда, 22 август 2018

Правила о раду ДС

Правила о раду ДС ЕЕ која ступају на снагу од 01.08.2017. године. 

На основу одредбе члана 136 став 1 тачка 1) и одредбе члана 139. став 2.  Закона о енергетици („Службени гласник РС“, број: 145/14)  и  члана 38. став 1. тачка 14) Одлуке о оснивању Оператора дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд – пречишћен текст – број: 308571 од 9. децембра 2015. године, као и Одлуке о давању сагласности на Правила о раду дистрибутивног система електричне енергије, донете на седници Савета АЕРС-а одржаној 19.07.2017. године и објављене у Службеном Гласнику РС бр. 71/2017 од 21.07.2017. године, донета су Правила о раду дистрибутивног система електричне енергије, која ступају на снагу 8 дана од тренутка објављивања на званичној интернет страници (од 01.08.2017. године). Комплетан текст Правила о раду дистрибутивног система можете преузети са следећег линка:

     (До ступања на снагу ових правила примењују се постојећа.)

 

 

 

linija

 

 

 

Правила о раду ДС ЕЕ која престају да важе 01.08.2017. године

 

 

linija

 

 

* Архива

- Комисија за праћење примене Правила о раду ДС ЕЕ

 

 

 

 

 

 linija

ОГРАНЦИ

 

       ev