четвртак, 22 фебруар 2018

Интерни стандарди

 

Правила о раду дистрибутивног система

 

Техничке препоруке дирекције за дистрибуцију

Техничка препорука број 1 (ТП 1): Дистрибутивне трансформаторске станице ТС X/0,4 kV

 

Техничка препорука број 2 (ТП 2): Опрема главе стуба дистрибутивних надземних водова

 

Техничка препорука број 4 (ТП 4): Примена заштите и локалне аутоматике у дистрибутивним мрежама 10 kV, 20 kV, 35 kV и 110 kV

 

Техничка препорука број 4а (ТП 4а): Заштита електродистрибутивних водова 10 kV, 20 kV, 35 kV и 110 kV

 

Техничка препорука број 8 (ТП 8): Технички захтеви за дистрибутивне надземне водове изведене самоносећим кабловским снопом

 

Техничка препорука број 10 (ТП 10): Општи технички услови за пројектовање, изградњу и коришћење надземних електроенергетских водова у дистрибутивним мрежама 0,4 kV, 10 kV, 20 kV и 35 kV

 

Техничка препорука број 12 (ТП 12): Дистрибутивне трансформаторске станице 110/10 kV, 110/20 kV, 110/35/10 kV и 35/10 kV

 

Техничка препорука број 14 (ТП 14): Планирање електродистрибутивне мреже

 

Додатак

 

Интерни стандарди ЕПС-а

 

 

 

 

 linija

ОГРАНЦИ

 

       ev