четвртак, 18 октобар 2018

Обрасци захтева

Захтев за издавање одобрења за прикључење

Захтев се подноси на прописаном обрасцу, који се добија и предаје на шалтеру ЕДБ, у улици Господар Јевремова 26-28 за уже градске општине, као и на шалтерима пословних објекта: Крњача, Барајево, Обреновац, Младеновац, Сопот и Гроцка, зависно од локације објекта. Уз захтев се прилаже и одговарајућа пратећа документација. Захтев се може попунити уз консултацију са службеним лицем ЕДБ.

 

Обрасци захтева за издавање одобрења за прикључење на електродистрибутивну мрежу ЕДБ д.о.о. су следећи (потребно је изабрати одговарајући захтев):

 

» Захтев за 1 бројило (физичко лице)

» Захтев за 1 бројило (правно лице)

» Захтев за објекат до 4 бројила и до 63 А (физичко лице)

» Захтев за објекат до 4 бројила и до 63 А (правно лице)

» Захтев за објекат до 4 бројила и преко 63 А (физичко лице)

» Захтев за објекат до 4 бројила и преко 63 А (правно лице)

» Захтев за објекат преко 4 бројила и до 63 А (физичко лице)

» Захтев за објекат преко 4 бројила и до 63 А (правно лице)

» Захтев за објекат преко 4 бројила и преко 63 А (физичко лице)

» Захтев за објекат преко 4 бројила и преко 63 А (правно лице)

 

 

 

 

 linija

ОГРАНЦИ

 

       ev