четвртак, 18 октобар 2018

Обезбеђење напајања јавних скупова

Обезбеђење напајања се односи на организовање јавних скупова и манифестација, где се на захтев организатора, Електродистрибуција Београд обавезује (уколико је то могуће) да у траженом термину не обавља планиране радове на делу козума, преко кога ће се вршити испорука ел. енергије за тражену манифестацију.

На захтев организатора, Електродистрибуција Београд је у могућности да обезбеди присуство дежурне екипе у време трајања манифестације, да уколико дође до прекида у напајању услед квара, што пре успостави напајање електричне. енергије.


Наведене услуге се наплаћују према важећем ценовнику као ванредно ангажовање.

 

 

 

 linija

ОГРАНЦИ

 

       ev