недеља, 17 јануар 2021

Рачуни друштва

 

*** 

  * Комерцијална банка

205 - 13946 - 57 

  * Војвођанска банка СРБ

355 - 1015586 - 43 

  * Findomestic Banka

240-2148-23 

 

  Рачуни за услуге по ценовнику:

  * Banca intesa

160 - 705 - 95 

 
  Рачуни за плаћање ел. енергије:
  * За домаћинства

845 - 60849 - 07 

  * За вирмане

845 - 61849 - 14 

 
  Рачуни за плаћање ел. енергије електронским путем:

  * За домаћинства

845000000006084907 

  * За вирмане

845000000006184914 

   
  Шифра плаћања ел. енергије електронским путем:

  * За домаћинства и вирмане

220 

  * ПИБ

100001378 

  * Матични број

7005466 

 

***

Обавештавамо Вас да се на шалтерима ЕПС Дистрибуције д.о.о. Београд рачуни за ел. енергију могу платити без провизије.