недеља, 17 јануар 2021

Програм усклађености

„ЕПС Дистрибуција" доследно примењује одредбе Закона о енергетици везане за недискриминаторно и транспарентно понашање на тржишту електричне енергије у својству оператора дистрибутивног система. У складу са тиме, 7. јуна 2016. године донет је Програм усклађености за обезбеђивање недискриминаторног понашања. Агенција за енергетику Републике Србије је одлуком донетом на 339. седници Савета Агенције 10. јуна 2016. године, дала сагласност на примену овог документа. На истој седници Савет Агенције за енергетику Републике Србије је донео одлуку којом се даје сагласност на услове за именовање лица одговорног за праћење усклађености Оператора дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд из члана 132. став 3. Закона о енергетици као и претходна сагласност на именовање Андрије Вукашиновића, дипл.инж. електротехнике за Лице одговорно за праћење усклађености. На основу овога, Директор „ЕПС Дистрибуције" је донео одлуку о именовању Лица одговорног за праћење усклађености.

 

Линкови на документе:

 Програм усклађености за обезбеђивање недискриминаторног понашања

 Сагласност Савета Агенције за енергетику Републике Србије на Програм усклађености

 Сагласност Савета Агенције за енергетику Републике Србије на именовање Лица за  праћење усклађености

 Одлука о именовању Лица за праћење усклађености

 Радна биографија Лица за праћење усклађености

 

***

 

Годишњи извештај о спровођењу Програма усклађености за 2016. годину

У оквиру својих обавеза проистеклих из Закона о енергетици и Програма усклађености за обезбеђивање недискриминаторног понашања, Лице одговорно за праћење усклађености оператора дистрибутивног система је сачинило Годишњи извештај о спровођењу програма усклађености за обезбеђивање недискриминаторног понашања за 2016. годину. Савет Агенције за енергетику Републике Србије је на својој 374. седници одржаној 19. јула 2017. године је донео одлуку којом се даје сагласност на поднети извештај.

 

 

Линкови на документе:

Годишњи извештај о спровођењу програма усклађености за обезбеђивање недискриминаторног понашања    за 2016. годину

Сагласност Савета Агенције за енергетику Републике Србије на Годишњи извештај за 2016. годину