петак, 03 јул 2020

Отворена нова трафостаница у Љигу

12.

април
2017.

Јавно предузеће „Електропрвиреда Србије“ и „ЕПС Дистрибуција“ пустили су у рад нову трафостаницу 110/35/20 kV „Љиг”, која ће омогућити поузданије снабдевање домаћинстава и развој привреде у том региону. У градњу трафостанице са опремом најновије генерације, реконструкцију постојећег далековода 110 kV „Лазаревац-Љиг” и опремање далеководног поља 110 kV у ТС 110/35 kV „Очага”, ЕПС је уложио више од 300 милиона динара.

 

Опширније...

Улагања ЕПС-а гаранција за будућност

7.

април
2017.

Ревитализација било ког објекта у систему "Електропривреде Србије" је улагање у будућност и боље пословање наше компаније. Сваки динар уложен у модерне технологије значи и унапређење живота грађана Србије и рада привреде - рекао је Милорад Грчић, в.д. директора "Електропривреде Србије", поводом завршетка реконструкције трафостанице "Крушевац 2". Грчић је нагласио да ће "Електропривреда Србије" наставити улагања у модернизацију дистрибутивне мреже и свих других делова система - од рударских до термо и хидро постројења. 

Опширније...

Све спремно за изградњу нове ТС

5.

април
2017.

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре дало је грађевинску дозволу за ТС 110/10 kV "Београд 23 - Аутокоманда" са пратећим пословним простором. Изградња ТС на Аутокоманди предвиђена је планом детаљне регулације дела централне зоне општине Вождовац. У тој зони годинама је било проблема у снабдевању електричном енергијом, а ауто-пут који је у близини, представља физичку баријеру многим једноставним решењима. Предрачунска вредност радова на новој ТС је око 1,13 милијарди динара.

Опширније...

У једном дану откривено 47 крађа

12.
феб.

Акције монтера и полиције у Нишу и на Златибору

Монтери "ЕПС Дистрибуције" само у једном дану открили су 47 случајева неовлашћене потрошње електричне енергије у укупно 189 контрола на подручју Ниша и Златибора, а у сарадњи са нишком полицијом откривена је и ухапшена трочлана криминална група. 

Опширније...

Организационе промене у дистрибутивном сектору

29.
дец
.

Циљ - ефикасан ЕПС

Након шест месеци рада „ЕПС Дистрибуције“ видљиви су први резултати организационих промена у „Електропривреди Србије“, мерљиве су уштеде, а тимски рад је наша капитална предност. 

Опширније...

Потрошња струје у летњем периоду

07.
сеп

Првог септембарског викенда стигло нам је дуго очекивано захлађење. Тропски талас са екстремно високим температурама, који је задесио Србију овог лета, одразио се на пораст потрошње електричне енергије, чији је максимум забележен у јулу месецу. Апсолутни максимум дневног вршног оптерећења, у летњем периоду, регистрован је на конзуму Београда 20. јула у 13 часова, а износио је 1.075,48 МW, са укупним дневним протоком енергије од 21.120,97 МWh.

Опширније...

Виши ниво поузданости и сигурности напајања

25.
aвг

По завршетку друге етапе изградње ЕПС Дистрибуција, РЦ Електровојводина, данас је пустила под напон ТС 110/20 kV „Пећинци". Другом етапом изградње и адаптацијом 20 kV постројења извршена је замена постојећих 20 kV ћелија и доградња нових 20 kV ћелија (укупно 22 комада и то 15 изводних, 2 трафо, спојка и додатак спојке, 2 мерне ћелије са кућним трафоом и једна ћелија са земљоспојним прекидачем).

Опширније...

Отворено ново поглавље у раду дистрибутера

15.
јул

Мр Богдан Лабан одржао је данас први састанак са директорима новоформираног Привредног друштва „ЕПС Дистрибуција“ којим је отворено ново поглавље у раду дистрибутера Србије, а које ће донети значајно унапређење у целокупном пословању новог предузећа. Том приликом директор Лабан обратио се члановима колегијума истакавши:

Опширније...

АЕРС одобрио повећање цене електричне енергије

05.
јул

Агенција за енергетику Републике Србије дала је сагласност на повећање регулисане цене електричне енергије од 1. августа. Цене електричне енергије за домаћинства повећавају се у просеку за 4,4 одсто, док просечно повећање цена за купце који по Закону о енергетици имају право на регулисано, односно гарантовано снабдевање је 4,5 одсто (без трошкова акцизе).

Опширније...

Статусне промене

У складу са одредбама Закона о привредним друштвима, статусном променом припајања која је реализована дана 01.07.2015. године у складу са Програмом реорганизације Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ Београд на који је Влада Републике Србије дала сагласност дана 27.11.2014. године, зависна привредна друштва Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ Београд која су обављала енергетску делатност дистрибуције електричне енергије и управљања дистрибутивним системом, као делатност од општег интереса, и то: Привредно друштво за дистрибуцију електричне енергије „Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад, Привредно друштво за дистрибуцију електричне енергије „Електросрбија“ д.о.о. Краљево, Привредно друштво за дистрибуцију електричне енергије „Центар“ д.о.о. Крагујевац и Привредно друштво за дистрибуцију електричне енергије „Југоисток“ д.о.о. Ниш, у својству друштава преносилаца престала су да постоје са даном реализације статусне промене припајања Привредном друштву за дистрибуцију електричне енергије „Електродистрибуција - Београд“ д.о.о. Београд у својству друштва стицаоца.

Истовремено са реализацијом статусне промене припајања, друштво стицалац „Електродистрибуција – Београд“ д.о.о. Београд је дана 01.07.2015. године променило пословно име у Оператор дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд.

Седиште Оператора дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд је у Београду, Булевар уметности 12, 11070 Нови Београд.

Као претежна делатност „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд регистрована је енергетска делатност дистрибуција електричне енергије и управљање дистрибутивним системом.

Оснивач Оператора дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд је Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд (Стари Град), Улица царице Милице број 2.

 

Уговор о статусној промени  pdf 

linija