петак, 22 март 2019

Организационе промене у дистрибутивном сектору

29.
дец
.

Циљ - ефикасан ЕПС

Након шест месеци рада „ЕПС Дистрибуције“ видљиви су први резултати организационих промена у „Електропривреди Србије“, мерљиве су уштеде, а тимски рад је наша капитална предност. 

Основни задатак запослених у дистрибутивној делатности је повећање погонске спремности, рад на смањењу губитака уз редовну наплату потрошње електричне енергије што су приоритети у наредној години – рекао је мр Богдан Лабан, директор „ЕПС Дистрибуције“, на скупу посвећеном плану организационих промена у дистрибутивном систему.

Скупу који је одржан у „Норцеву“ на Иришком Венцу присуствовали су чланови менаџмента „Електропривреде Србије“, „ЕПС Дистрибуције“, „ЕПС Снабдевања“, директори огранака „ЕПС Дистрибуције“, као и представници консултаната и сектора и служби који учествују у организационим променама.

Руководилац пројекта Андрија Вукашиновић нагласио је да нове статусне промене почињу да важе од 4. јануара наредне године, а циљ је да ЕПС буде ефикаснији и да би били боље искоришћени људски и материјални ресурси. Претежно је примењен територијални модел организовања „ЕПС Дистрибуције“ а у наредном периоду тежња је да више буде заступљен функционални систем организовања.

На састанку је било речи и о уговорима о пружању услуга и функционисању пословних процеса у 2016. године. Мирослав Томашевић, директор Канцеларије за трансформацију ЈП ЕПС-а, нагласио је да ће ЕПС пружати услуге за „ЕПС Дистрибуцију“ у области одржавања електроенергетских објеката, економско-финансијских послова, бриге о корисницима, информационо-комуникационих технологија, односа с јавношћу… 

 

 

 

 linija

ОГРАНЦИ

 

       ev