недеља, 23 септембар 2018

Виши ниво поузданости и сигурности напајања

25.
aвг

По завршетку друге етапе изградње ЕПС Дистрибуција, РЦ Електровојводина, данас је пустила под напон ТС 110/20 kV „Пећинци". Другом етапом изградње и адаптацијом 20 kV постројења извршена је замена постојећих 20 kV ћелија и доградња нових 20 kV ћелија (укупно 22 комада и то 15 изводних, 2 трафо, спојка и додатак спојке, 2 мерне ћелије са кућним трафоом и једна ћелија са земљоспојним прекидачем).

Уграђена је нова заштитно управљачка опрема на 110 kV и 20 kV.

У оквиру прве фазе ове друге етапе изграђено је ново припадајуће трафо поље 110 kV за нови трансформатор 110/20/10 kV, снаге 31,5 МВА и дограђене су нове 20 kV ћелије које су преузеле постојеће 20 kV изводе. У оквиру друге фазе друге етапе потпуно је демонтирано постојеће постројење 20 kV и на његовом месту су подигнуте преостале нове 20 kV ћелије, тако да је трафостаница спремна за нове потрошаче. Пуштањем у погон другог трансформатора, тј. комплетно опремљене ТС 110/20 kV „Пећинци“ са два далеководна и два трафо поља са припадајућим трансформаторима 110/20/10 kV, снаге 31.5 МВА, обезбеђује се виши ниво поузданости и сигурности напајања као и квалитета напона за све постојеће и очекиване нове купце електричне енергије.

Ова трафостаница је сада техничким решењем и уграђеном опремом на нивоу савременијих европских трафостаница овог типа.

-Завршетком друге етапе изградње ове трафостанице, обезбеђује се виши ниво поузданости и сигурности напајања као и квалитета напона за све постојеће и очекиване нове купце електричне енергије у индустријској зони у Пећинцима, индустријској зони у Шимановцима као и омогућавање проширења производних капацитета компаније БОСЦХ у оквиру индустријске зоне у Шимановцима. Истовремено се значајно смањују губици електричне енергије у том делу дистрибутивног електроенергетског система – истакао је по пуштању под напон трафостанице „Пећинци“ мр Драгољуб Мучалица, директор Дирекције за планирање и инвестиције Електровојводине.

У изградњу и адаптацију ТС 110/20 kV „Пећинци“, уложено је око 200 милиона динара. У објекат је уграђена „Сиеменс-ова“ најсавременија 110 kV и 20 kV опрема последње генерације. Новоопремљена трафостаница „Пећинци“ укључена је у систем даљинског управљања Електровојводине коју је испоручио Институт „Михајло Пупин“, Београд.

Електромонтажне радове извела је Енерготехника „Јужна Бачка“, Нови Сад.

Комплетну припрему и реализацију овог пројекта као и пројектовање, технички надзор, завршно испитивање и подешавање опреме реализовано је сопственим ресурсима Регионалног центра Електровојводина.

 

 

 linija

ОГРАНЦИ

 

       ev