понедељак, 24 јул 2017

Модел поступка израде уговора о приступу систему за ДЕЕС

 

Модел поступка израде уговора о приступу систему за дистрибуцију електричне енергије

 

САДРЖАЈ

 

1.         Предмет

2.         Подручје примене и одговорности

3.         Веза са другим документима

4.         Термини, дефиниције и скраћенице

5.         Опис поступка

5.1       Пријем захтева, контрола комплетности и формирање предмета

5.2       Провера правне валидности

5.3       Провера да ли постоје техничке могућности за приступ дистрибутивном систему (Мишљење оператора система)

5.4       Закључивање уговора о приступу 

6.         Дијаграм тока

7.         Прилози:

Образац 1:  Захтев за закључење уговора о приступу систему

Образац 2:  Модел уговора

 

Преузмите документ у целини >>

 

 

 

 linija

ОГРАНЦИ

 

       ev