уторак, 19 септембар 2017

Цене одобрења за прикључење

На основу члана 32. став 10. одлуке о измени Одлуке о оснивању јавних предузећа за дистрибуцију електричне енергије у делу којим је основано Јавно предузеће за дистрибуцију електричне енергије "Електродистрибуција - Београд" ("Службени гласник ЕДБ" бр.1/06), директор Привредног друштва за дистрибуцију електричне енергије "Електродистрибуције - Београд" д.о.о. Београд утврђује следећи ценовник:Ценовник ... pdfНапомена:

Овај ценовник ступа на снагу 22.04.2013. године, од када ће се и примењивати. Ван снаге се ставља ценовник број 9139/12 од 01.10.2010. године. 

 

 

 

 

 

 linija

ОГРАНЦИ

 

       ev