уторак, 19 септембар 2017

Цене услуга техничког обезбеђења

 

Бр. Назив услуге Цена 20% Укупно
         
281 Припрема и техничко обезбеђење места извођења радова са поновним укључењем у ДЕЕС на 0,4 kV напонском нивоу. 6.992,90 1.398,58 8.392,00
282 Техничко обезбеђење места извођења радова са самоискључењем 2.427,60 485,52 2.913,00
283 Припрема и техничко обезбеђење места извођења радова са поновним укључењем у ДЕЕС, на 10 kV напонском нивоу. 7.717,80 1.543,40 9.261,00
284 Припрема и техничко обезбеђење места извођења радова са поновним укључењем у ДЕЕС на 35 kV напонском нивоу. 11.658,60 2.331,72 13.991,00
285 Давање техничких услова за привремени прикључак. 1.249,15 249,83 1.499,00

 

* Цене важе од 01.10.2012. године. До измене је дошло због промене ПДВ-а.

 

 

 

 

 linija

ОГРАНЦИ

 

       ev