уторак, 19 септембар 2017

Цене прикључења и овере мерних уређаја

 

Бр. Назив услуге Цена 20% Укупно
         
202 Прикључење једнотарифног или двотарифног бројила по одјави 652,70 130,54 783,34
203 Прикључење једнофазног двотарифног бројила 1.102,70 220,54 1.323,24
204 Прикључење трофазног двотарифног бројила 1.402,70 280,54 1.683,24
205 Постављање и прикључење једнотарифног бројила 1.402,70 280,54 1.683,24
206 Постављање и прикључење једнофазног двотарифног бројила 1.102,70 220,54 1.323,24
207 Постављање и прикључење трофазног двотарифног бројила 1.402,70 280,54 1.683,24
208 Одјављивање купца са скидањем бројила   0 0
209 Одјављивање купца без скидања бројила   0 0
210 Замена једнофазног бројила једнофазним (једнотарифног или двотарифног) 727,70 145,54 873,24
211 Замена једнофазног бројила трофазним (једнотарифног или двотарифног) 1.102,70 220,54 1.323,24
212 Замена трофазног бројила трофазним (једнотарифног или двотарифног) 963,24 192,65 1.155,89
213 Замена трофазног бројила једнофазним (једнотарифног или двотарифног) 727,70 145,54 873,24
214 Замена бројила због испитивања на захтев купца 652,70 130,54 783,34
215 Замена уклопног уређаја 802,70 160,54 963,24
216 Постављање и прикључивање уклопног уређаја 802,70 160,54 963,24
217 Скидање приватних уклопних уређаја   0 0
218 Одредјивање услова за промену категорије потрошње "Остала потрошња" на "Домаћинство" 802,70 160,54 963,24
219 Обављање услуга трећим лицима по НЧ 755,00 151,00 906,00
220 Сервисирање мерних уређаја по НЧ 755,00 151,00 906,00
221 Прикључивање бројила искљученог због дуга   0 0
222 Распломбирање бројила   0 0
223 Пломбирање бројила (по бројилу) 111,46 22,29 133,75
224 Пломбирање бесправно распломбирног бројила (по бројилу) 802,70 160,54 963,24
225 Картон за техничке услове и преглед места мерења 20 4 24
544 Прикључење директне мерне групе по одјави 650,70 130,14 780,84
546 Прикључење директне мерне групе 650,70 130,14 780,84
547 Постављање и прикључење директне мерне групе 650,70 130,14 780,84
548 Одјављивање купца са скидањем директне мерне групе   0 0
549 Одјављивање купца без скидања директне мерне групе   0 0
552 Замена директне мерне групе 963,24 192,65 1.155,89
553 Прикључење директне мерне групе искључене због дуга 650,70 130,14 780,84

 

* Цене важе од 01.10.2012. године. До измене је дошло због промене ПДВ-а.

 

 

 

 

 linija

ОГРАНЦИ

 

       ev