четвртак, 21 септембар 2017

Цене прегледа ел. инсталација

 

Бр. Назив услуге Цена 20% Укупно
         
175. Преглед места мерења нове једнофазне електричне инсталације - све врсте нових објеката (по бројилу) 800,70 160,14 960,84
176. Преглед места мерења нове трофазне ел.инсталације са концентрацијом до 8 бројила - све врсте нових објеката
(по бројилу)
1.175,70 235,14 1.410,84
248. Преглед места мерења нове трофазне ел.инсталације са концентрацијом преко 8 бројила - све врсте нових објеката
(по бројилу)
800,70 160,14 960,84
177. Преглед одвојене једнофазне ел.инсталације (по бројилу) 1.175,70 235,14 1.410,84
178. Преглед одвојене трофазне ел.инсталације (по бројилу) 1.363,20 272,64 1.635,84
179. Давање трофазног прикључка на стубу 875,70 175,14 1.050,84
180. Преглед реконструисаног ормара са једнофазним бројилима (до 6 бројила)
- по бројилу (по ормару)
425,70 85,14 510,84
181. Преглед реконструисаног ормара са трофазним бројилима (до 6 бројила)
- по бројилу (по ормару)
1.175,70 235,14 1.410,84
182. Преглед места мерења - прелаз са једнофазног на трофазни систем напајања (по бројилу) 1.363,20 272,64 1.635,84
183. Давање техничких услова за пријаву купаца одјављених дуже од једне године (по бројилу) 800,70 160,14 960,84
184. Давање техничких услова за пријаву "БУ" купца (по бројилу) 800,70 160,14 960,84
185. Давање техничких услова за прелазак са једнотарифног на двотарифно мерење
(по бројилу)
800,70 160,14 960,84
186. Преглед постојећег места мерења
(по бројилу)
875,70 175,14 1.050,84
543. Преглед места мерења нове трофазне ел.инсталације са директном мерном групом 1.175,70 235,14 1.410,84
544. Преглед одвојене трофазне ел.инсталације са директном мерном групом 1.363,20 272,64 1.635,84

 

* Цене важе од 01.10.2012. године. До измене је дошло због промене ПДВ-а.

 

 

 

 

 linija

ОГРАНЦИ

 

       ev