четвртак, 21 септембар 2017

Цене давања спојева

 

Бр. Назив услуге Цена 20% Укупно
         
187 Давање једнофазног прикључка у ТС 2.527,70 505,54 3.033,24
188 Давање једнофазног прикључка у КПК 2.527,70 505,54 3.033,24
189 Давање једнофазног прикључка на стубу 2.960,00 592,00 3.552,00
190 Давање трофазног прикључкау ТС 2.598,70 519,74 3.118,44
191 Давање трофазног прикључка у КПК 2.598,70 519,74 3.118,44
192 Давање трофазног прикључка на стубу 3.813,40 762,58 4.576,08
193 Искључивање једнофазног кућног прикључка
(на стубу,у ТС или у КПК)
1.349,00 269,80 1.618,80
194 Искључивање трофазног подземног кућног
прикључка
1.349,00 269,80 1.618,80
195 Искључивње трофазног надземног кућног
прикључка
1.902,40 380,48 2.282,88
196 Замена подземног кућног прикључка 1.902,40 380,48 2.282,88
197 Замена једнофазног надземног кућног
прикључка једнофазним
3.656,30 731,26 4.387,56
198 Замена једнофазног или трофазног надземног кућног прикључка трофазним 4.730,20 946,04 5.676,24
199 Давање прикључка после одјаве, пожара, поплаве и сл. (на бројилу) 802,70 160,54 963,24
200 Давање једнофазног прикључка на стубу или касни после искључења због дуга 3.005,10 601,02 3.606,12
201 Давање трофазног прикључка на стубу или касни после искључења због дуга 3.759,70 751,94 4.511,64
554 Прикључење мерне групе после искључења због дуга (на стубу, КПК, ТС, на прекидачу) 3.759,70 751,94 4.511,64

 

* Цене важе од 01.10.2012. године. До измене је дошло због промене ПДВ-а.

 

 

 

 

 linija

ОГРАНЦИ

 

       ev