БЕОГРАД - Планирана искључења за датум: 2018-12-17
ОпштинаВремеУлице
Палилула09:00 - 16:00 Насеље БОРЧА: ЛОЛЕ РИБАРА: 2,6,1-3А, Насеље ОВЧА: МИХАЈА ЕМИНЕСКУА: 42-50,56-68,72-76,82-98,31,35,39-47,51-61,69-83,
Нови Београд08:30 - 11:30ИСМЕТА МУЈЕЗИНОВИЋА: 13-23д, ПИЈАЦА БЕЖАНИЈА: ББ,
Нови Београд08:00 - 14:00СУРЧИНСКИ ПУТ: 9Б-11М,
Обреновац12:00 - 14:00 Насеље ОБРЕНОВАЦ: БРАЋЕ ЈУГОВИЋА: 2-32,38,42-44В,54,1-19,23-25,45-47,53-55,59,63-71,91А-93А, КРАЉА АЛЕКСАНДРА ПРВОГ: 15,137-139,151А,
Обреновац08:00 - 10:00 Насеље ОБРЕНОВАЦ: АЛЕКСАНДРА-АЦЕ СИМОВИЋА: 152А,173, ЖРТАВА ФАШИСТИЧКОГ ТЕРОРА: 0ББ-8,12,16,22-26Б,30-34,40А,198Б,1,7-11,15,19-37,41-49Ж,59,121,129, Насеље ЗАБРЕЖЈЕ: АЛЕКСАНДРА-АЦЕ СИМОВИЋА: 138-154,167-171,175-179,205,209, ДОСИТЕЈЕВА: 2-10,14-42,48-50,68,1-21А,25,67, ПРОТЕ МАТЕЈЕ НЕНАДОВИЋА: 198А-200В,25А,95, РАДНИЧКА: 2,6-18,1А-11, ЗАБРЕШКИХ ПАРТИЗАНА: 2-8,12-14,18-20,24,28-28,42,3-5,9,15-37,45-49,79Д,
Обреновац10:00 - 12:00 Насеље ОБРЕНОВАЦ: АЛЕКСАНДРА-АЦЕ СИМОВИЋА: 43, БЕЛОПОЉСКА: 17Ц-27, ЈОАКИМА ВУЈИЋА: 2-12,16-22,28-30,1-11,15-15А,19, КРАЉА МИЛУТИНА: 6,15,25-27, МАРКА МИЛОВАНОВИЋА: 27-31, МОМЧИЛА РАДОВАНОВИЋА: 4,8-14,7, СРЕМСКОГ ФРОНТА: 2-24,1-23,27-31, УЛИЦА 4: 2А, ВОЈВОДЕ БОЈОВИЋА: 28,31,37-41, ЖРТАВА ФАШИСТИЧКОГ ТЕРОРА: 2-6А,10-28,32-54,1-1Д,9-21,25-37,43-49В, Насеље ЗАБРЕЖЈЕ: ПРОТЕ МАТЕЈЕ НЕНАДОВИЋА: 30,