Контакт подаци
петак, 03 јул 2015
 • СА ПУНИМ ПОВЕРЕЊЕМ
  ЗАЈЕДНО СА НАМА!
 • ЕНЕРГИЧНО И ОДЛУЧНО!
 • ЕФИКАСНО!
 • ПРОФЕСИОНАЛНО!
 • ИСТРАЈНО!
 • ПОЖРТВОВАНО!

 

Статусне промене

 

У складу са статусним променама предвиђеним Програмом реорганизације „Електропривреде Србије“, на који је Влада Србије дала сагласност 27. новембра 2014. године матично предузеће Јавно предузеће „Електропривреда Србије" од 1. јула је и оснивач зависног привредног друштва „ЕПС Дистрибуција", који чине досадашња привредна друштва „Електровојводина", „Електродистрибуција Београд", „Електросрбија", „Југоисток" и „Центар".

У оквиру Оператора дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција" функционишу и регионални центри:

 • Електросрбија", Краљево
 • Електровојводина", Нови Сад
 • Центар", Крагујевац
 • Југоисток", Ниш

Добродошли!

 

 

 

Регионални центри

 linija

                        

 

linija               linija

Мисија

 

             

Визија

 

Мисија ЕПС Дистрибуције је сигурна и квалитетна дистрибуција електричне енергије на територији Републике Србије са сталним улагањима у бољу поузданост мреже и веће задовољство корисника дистрибутивног система.               Визија ЕПС Дистрибуције је да буде поуздан и друштвено одговоран оператор дистрибутивног система, који остварује профит из регулисане делатности потпуно у складу са прописима Републике Србије и регулативама Европске уније.