Контакт подаци
четвртак, 26 новембар 2015
  • СА ПУНИМ ПОВЕРЕЊЕМ
    ЗАЈЕДНО СА НАМА!
  • ЕНЕРГИЧНО И ОДЛУЧНО!
  • ЕФИКАСНО!
  • ПРОФЕСИОНАЛНО!
  • ИСТРАЈНО!
  • ПОЖРТВОВАНО!

 

Статусне промене

Статусном променом од 01.07.2015. године, која је извршена у складу са Програмом реорганизације Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ Београд на који је Влада Републике Србије дала сагласност 27.11.2014. године, дошло је до припајања привредних друштава за дистрибуцију електричне енергије, и то Привредног друштва за дистрибуцију електричне енергије „Електровојводина“ доо Нови Сад, Привредног друштва за дистрибуцију електричне енергије „Електросрбија“ доо Краљево, Привредног друштва за дистрибуцију електричне енергије „Центар“ доо Крагујевац и Привредног друштва за дистрибуцију електричне енергије „Југоисток“ доо Ниш, Привредном друштва за дистрибуцију електричне енергије „Електродистрибуција Београд“ доо Београд, формиран је Оператор дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд.

Седиште Оператора дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд је у Београду, Масарикова улица 1-3.

Као претежна делатност Друштва одређена је енергетска делатност дистрибуција електричне енергије и управљање дистрибутивним системом.

Оснивач Оператора дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд је Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Улица царице Милице број 2.

 

Уговор о статусној промени  pdf НОВО ***

linija

 

 

 

 linija

ОГРАНЦИ

 

ev     ev

 

 

Мисија

linija

Мисија ЕПС Дистрибуције је сигурна и квалитетна дистрибуција електричне енергије на територији Републике Србије са сталним улагањима у бољу поузданост мреже и веће задовољство корисника дистрибутивног система.

linija

 

 

 

Визија

linija

Визија ЕПС Дистрибуције је да буде поуздан и друштвено одговоран оператор дистрибутивног система, који остварује профит из регулисане делатности потпуно у складу са прописима Републике Србије и регулативама Европске уније.

linija